E48

Nee, ik zou niets weten te bedenken.

 Ik hoor in mijn gedachten wel steeds dezelfde zin: "ik herhaal het maar weer". U zei toen dat die figuren worden vergeleken met de dingen die in de werkelijkheid steeds complexer worden, zoals (ik herhaal het maar weer) de atomen, de moleculen, de gassen, de vloeistoffen, de vaste stoffen, de cellen, de lichamen, de hemellichamen, de melkwegen en de elkaar "opvolgende" heelallen. U had het toen over de opbouwstructuur van het universum. Hoort die soms bij de derde as?

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina