E51

Dat is zo. En met deze as heb ik dan ook gewacht tot het laatste, omdat we de wetenschap nu als tegenstander krijgen. En hoewel dat niet vermeden kan worden, lijkt het er toch op dat de meest recente ontdekkingen de indeling bevestigen die we nu gaan maken. Daarnaast heb ik deze as ook nog tot het laatste bewaard, omdat we de as nu nog niet in drie dimensies kunnen verdelen. Eerst moet er weer iets worden besproken met betrekking tot de punt, de lijn en de cirkel.

Hiervoor heb ik gesteld dat de planten, dieren en mensen zich onderling verhouden als de 1e, 2e en 3e dimensie. Ook heb ik gesteld dat het bij elk drietal (triade) gaat om de punt, de lijn en de cirkel. Maar stel nu eens dat we twee aaneensluitende triaden naast elkaar zetten, dan zijn er dus zes opeenvolgende dimensies. We kunnen dan na de cirkel opnieuw met de punt beginnen. Maar als we die beide groepen vrij nauwkeurig met elkaar willen vergelijken, kunnen we na de cirkel beter een iets complexere figuur nemen die als de opvolger van de cirkel kan worden beschouwd. En als we geen twee maar drie aaneensluitende groepen naast elkaar zetten, zijn er zelfs negen niveaus en hebben we dus negen figuren nodig die steeds iets complexer worden.

Die negen figuren bestaan ook werkelijk in de UG, terwijl het niet mogelijk is om daarna nog verder te gaan. Dat komt omdat het 9-tal evenals het 3-tal een complete afgeronde groep vormt. Dit betekent aan de ene kant dat er geen minder complexe figuur bestaat dan de punt, terwijl er aan de andere kant geen complexere figuur kan bestaan dan nummer 9. Want die figuur staat symbool voor de eenheid van alle heelallen.

Let wel, die figuren zijn niet in alle vrijheid bedacht, de natuur zelf geeft ze op een dwingende wijze aan. Ook dit wordt later pas besproken. Toch vraag ik jou bij wijze van oefening om een paar van die figuren wat hun complexiteit betreft in de juiste volgorde te zetten:

kubus, lijn, punt, driehoek, cirkel, bolomtrek

 
[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina