E53

Heel goed dat je dit nu weet. Want de indeling van de AB-as kan alleen worden begrepen als we die 9 figuren daarop plaatsen. De punt, de lijn en de cirkel horen bij de eerste dimensie, terwijl de zes resterende figuren horen bij de 2e en de 3e dimensie.

Drie dimensies? Wat moeten we daarmee op de AB-lijn? We hebben al besproken dat de gassen, vloeistoffen en vaste stoffen enerzijds en de planten, dieren en mensen zich verhouden als de 1e, 2e en 3e dimensie. Maar nu gaat het om drie dimensies waarin alles past wat er in dit universum bestaat. Of het nu de atomen zijn of de melkwegen, dat maakt niet uit.

Kun je je nog herinneren dat we hebben gesproken over een stof die we niet kunnen zien, maar die wel bestaat?

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina