E66

U zei dat de cirkel een gekromde in zichzelf besloten lijn is. Dan is die cirkel als het ware leeg.

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina