E69

Dat klopt. Hoe zou je die figuur kunnen noemen? Denk eraan dat die figuur de eerste figuur is van de 2e dimensie.

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina