E73

De eerste figuur van de 2e dimensie wijst er dus op dat er in onze wereld wel vlakken zijn. De volgende figuur van onze wereld moet met de lijn overeenkomen. In de 1e dimensie is de lijn een verbinding tussen twee punten. Nu krijgen we een figuur die niet uit 2 maar uit 2x2= 4 vlakken bestaat. Weet je nog welke figuur dat is in mijn rijtje? Voor de volledigheid zal ik ze nog eens laten zien.

             Vuur

               Aarde

       Lucht

              Water

            Ether

 
[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina