E79

Dat is ook zo. Daar werkt alles heel anders dan in onze wereld. Ik raad je nu aan om even terug te gaan naar bladzijde E59, (zie de button onderaan) waar je de uitleg kunt lezen die je misschien hebt overgeslagen. Kijk of je nu alles begrijpt. Daarna ga je weer terug naar dit blad.

 ---------------------

Nu je weer terug bent, kunnen we dit gedeelte afronden.

We zijn nu tot de conclusie gekomen, dat de goddelijke bron niet alleen in de triade geest- ziel en lichaam uiteen is gevallen. De swastika en de bijbel wijzen erop dat het begin een punt was zonder inhoud. En toen die ging opzwellen, werd die punt meteen een bol met lengte, breedte en hoogte. Dat grondmodel kende natuurlijk nog geen echte maten, maar de drie assen moeten worden beoordeeld als de oorsprong van alles.

1   De lengte-as AB viel uiteen in de subatomaire werkelijkheid, de stoffelijke werkelijkheid en de etherische werkelijkheid. Daarbij gaat het om drie niveaus die niet gelijktijdig tot volledige ontwikkeling komen. Maar dat wordt nu niet besproken.

2   De hoogte-as viel uiteen in de stof, de ziel en de geest.

3   De draaiend as EF viel uiteen (tijd) in het verleden, het heden en de toekomst, of (ruimte) de plaatsen achter ons, de plaats waar we nu zijn, en de plaatsen waar we naar toe gaan.

En hiermee is deel E afgerond. Ik ga met mijn ziel even de stof verlaten en neem wat rust. In deel F onderzoeken we hoe dit grondmodel werd onderverdeeld tot de kosmos zoals die nu bestaat.

[Picture]   Volgende pagina
[Picture]   Vorige pagina
[Picture]   E59
[Picture]  Terug naar keuzemenu E 
[Picture]  Overzichtspagina