E80

samenvatting van deel E

Dit deel begon met de volgende teksten: "Voordat we verder gaan met de beschrijving van het wordingsproces van dit universum, moet je iets leren van de wiskunde aller tijden die nooit is geopenbaard. Zonder die kennis blijven we namelijk al direct in de eerste beschrijvingsfase van het wordingproces steken. Dat komt omdat God de wereld schiep volgens een bepaald model (middelpunt, straal, omtrek van de bol) dat steeds werd herhaald?" En daarom moeten wij inzicht krijgen in de kosmologische samenhang van die elementen.

Die wiskunde wijkt af  van de wiskunde die wij kennen, omdat de punt, de lijn en de cirkel zich verhouden als de 1e, 2e en 3e dimensie. Daarbij gaan we er vanuit dat er uit het Niets een 3-tal tot wording kwam, het 3-tal stof/ziel/geest dat zich onderling verhoudt als de 1e, 2e en 3e dimensie. Omdat alles hieruit tot ontwikkeling is gekomen, heeft elke triade dezelfde grondstructuur. Iedere triade zoals de samenhang van verleden, heden en toekomst, de drie levensrijken plant, dier en mens, de drie aggregatietoestanden gasvormig, vloeibaar en vast, bestaat uit drie factoren die zich onderling allemaal verhouden als de 1e, 2e en 3e dimensie. Het is daarom van wezenlijk belang dat we met behulp van die wiskundige figuren in staat zijn om de samenhang van die factoren te doorgronden.

De 1e, 2e en 3e dimensie hebben onderling altijd een vaste functie. Zo duidt de 1e dimensie altijd op de ingenomen plaats, verglijkbaar met het middelpunt dat de plaats van de cirkel aangeeft. Van de triade stof/ziel/geest neemt zodoende de stoffelijke vorm een plaats in in de ruimte. De 2e dimensie duidt altijd of beweging, vergelijkbaar met de straal die alle denkbare verbindingen en bewegingen mogelijk maakt. Van de triade stof/ziel/geest is de ziel de krachtbron achter elke dynamiek van welke aard dan ook.

In de oudheid maakte men onderscheid tussen de 3-voudige en 4-voudige indeling, waarbij men in het tweede geval sprak van de elementen vuur, aarde, lucht en water. De aarde verwees dan naar de straal, de lucht verwees naar de middellijn die een afwijkende functie heeft. Dit 4-tal verwijst naar het feit dat de 2e dimensie altijd een dubbele functie heeft. Wat de ziel betreft is dat wel duidelijk. Tijdens het wordingsproces uit het Niets was de ziel de krachtbron die de stof en de geest kon scheiden (straal), terwijl de ziel gelijktijdig de functie kreeg om de stof en de geest te verbinden (middellijn).

Dit verband werd in de oudheid weergegeven door de swastika, die drie assen heeft, terwijl de molen uit vier wieken bestaat. Hieruit kunnen we afleiden dat iedere triade een eenheid is, terwijl de middelste factor van elke  triade in tweeŽn verdeeld kan worden en pas dan tot ontwikkeling kan komen. Als voorbeeld geldt het gezin. De triade is het gezin (vader, moeder en kinderen), terwijl de mensheid alleen maar kan ontwikkelen als de kinderen evenals de ouders worden verdeeld in het mannelijke en vrouwelijke geslacht en dan jongens en meisjes zijn. Hieruit kunnen we afleiden dat we in dit universum overal triaden tegenkomen die een onverbrekelijke eenheid vormen omdat de drie bij elkaar horende factoren zich verhouden als de 1e, 2e en 3e dimensie. En als we een viertal tegenkomen, verwijst dat heel vaak naar de dynamiek van iets. In dat opzicht staat de swastika bijvoorbeeld symbool voor de vier holten (twee kamers, twee boezems) van het hart dat het bloed rond pompt. Ofwel de tanden en kiezen van de boven- en onderkaak die het eten vermalen.

Op basis van deze weten-schap, gaan we er vanuit dat de ruimte wordt aangegeven door de lengte, de breedte en de hoogte. Volgens de regel van Hermes (zo beneden zo boven) mogen we dan aannemen dat de schepping uit het Niets niet alleen de triade stof, ziel, geest tot ontwikkeling deed komen, maar drie triaden tegelijk. We tekenen dat drietal op de swastika met de drie assen en noemen die figuur de moedergestalt. De CD-as symboliseert de triade stof, ziel, geest. De AB-as die nu wordt toegevoegd, symboliseert de drievoudige indeling van de laagste (subatomair), middelste (stoffelijk) en de hoogste werkelijkheid (etherisch). En de EF-as die nu ook wordt toegevoegd, symboliseert elke ontwikkeling die we aangeven in de ruimte en de tijd. Ruimte en tijd, omdat deze as een dubbele functie heeft, in die zin dat de EF-as als het ware de middelste as is. Je kunt dan ook zeggen dat de ruimte samenvalt met de straal, terwijl de tijd samenvalt met de middellijn. Wat de tijd betreft, gaat het dan om het verleden, het heden en de toekomst. En met de formulering  van deze triaden is het grondmodel van de schepping in kaart gebracht.

[Picture]   Keuzemenu F
[Picture]   Vorige pagina
[Picture]   E59
[Picture]   Terug naar keuzemenu E
[Picture]   Overzichtspagina