E9

Heel goed gedaan. Maar nu zal ik jou de oorzaak van dat verschil laten ontdekken. En dat inzicht heb je nodig als je iets meer wilt leren begrijpen van onze wiskunde en de bruikbaarheid van de elementen vuur, lucht, water en aarde.

Wij (ik doe warempel alsof ik hier aanwezig ben, maar wat maakt het uit), jullie eeehh wij zien overal ruimte om ons heen en weten dat we alles kunnen meten met behulp van de lengte, de breedte en de hoogte. Daar is niets mis mee, want er is geen andere manier om iets te meten. Maar de wiskunde uit de oudheid die jullie niet kennen, heeft niets te maken met dergelijke berekeningen. Die wiskunde is overal toepasbaar. Niet alleen in de wereld die wij om ons heen zien, maar overal.

Weet je nog dat ik in deel D met tamelijk kinderlijke bewoordingen heb gezegd dat God de wereld schiep volgens een bepaald model (middelpunt, straal, omtrek van de bol) dat steeds werd herhaald? Daarmee bedoel ik dat de planten, dieren en mensen zich onderling op dezelfde wijze verhouden als de gassen, vloeistoffen en vaste stoffen. En dat niet alleen, want dat geldt ook voor het verleden, heden en de toekomst, voor de stof, de ziel en de geest, de manen, de planeten en de zonnen, of de plaats, de beweging en de bestemming. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Altijd is de onderlinge verhouding van de leden van een triade (drietal) gelijk aan de verhouding van het middelpunt, de straal en de cirkel. Een enkele toepassing daarvan laat ik jou nu zelf ontdekken aan de hand van de volgende vergelijking:

punt lijn cirkel
plaats              beweging bestemming
plant dier mens

Zie je een overeenkomst tussen de punt, de plaats en de plant? Zie je vervolgens een overeenkomst tussen de lijn, de beweging en het dier? En zie je als derde een overeenkomst tussen de cirkel, de bestemming en de mens. Denk niet te gauw dat je het niet weet, want aan de hand van jouw antwoord op deze vraag kun je vaststellen of je creatief genoeg bent om zelf ook iets te bedenken. Vergeet niet dat vele honderden gelijksoortige ontdekkingen nodig waren om de UG tot ontwikkeling te kunnen brengen.

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina