F17

Ja, op deze manier wel.

En weet dan dat na violet de kleur ultraviolet komt, waarna er als het ware een hoger spectrum volgt.  Daarbij is het veelzeggend dat de trilling van violet tweemaal zo hoog is als de trilling van rood. Hieruit kunnen we afleiden dat het kleurenspectrum een afgeronde ofwel complete groep is, in die zin dat de zeven kleuren eigenlijk bestaan uit drie groepen. Hieruit kunnen we volgens de regel van Hermes afleiden dat het drievoud

subatomaire werkelijkheid- stoffelijke werkelijkheid- etherische werkelijkheid  

 in theorie een 9-voud vormt als ze worden onderverdeeld, terwijl het in vergelijking met het spectrum als een 7-voud kan worden opgevat.

Ttttjjjaaaa, en nu kan de wiskunde ons helpen om dit verband duidelijk te maken.

Ik heb steeds gezegd dat de minst complexe figuur het middelpunt is van een bol, terwijl de punt kan worden opgevat als de 1e dimensie. Daarna heb ik gezegd dat de lijn een verbinding is van twee punten en daarom de 2e dimensie is. Nu kan ik jou ook de vraag stellen wat er gebeurt als je oneindig veel punten in een rechte lijn zet?

   Volgende
   Vorige
   Keuzemenu F
   Overzichtspagina