F25

Keurig. In de UG spreken we daarom van de lege en de gevulde cirkel.

Mijn eerste vraag luidt nu: "Als we de punt, de lijn, de lege cirkel en de gevulde cirkel naast elkaar zetten, zijn die onderlinge verschillen dan gelijkwaardig?"

Mijn tweede vraag luidt: "Als we de kleuren van het spectrum vergelijken met deze wiskundige figuren, welke kleuren horen dan bij de lege en de gevulde cirkel?" 

En mijn derde vraag luidt: "In mijn tijd sprak ik niet van de gevulde cirkel, maar van de driehoek. In de boeken kun je dat lezen. Zie jij overeenkomst tussen de gevulde cirkel en de driehoek?"

   Volgende
   Vorige
   Keuzemenu F
   Overzichtspagina