F33

Ja.

Maar let op. Je moet weten dat het in Puntland alleen om lijnen gaat en in Vlakland alleen om vlakken. Dat geldt dus ook voor de omtrek van de bol.

Hoe zouden we die 3e figuur dan het beste kunnen noemen?

   Volgende
   Vorige
   Keuzemenu F
   Overzichtspagina