F35

Alweer goed.

In mijn tijd sprak ik niet van de lege bol en gebruikte daarvoor de figuur die je hiernaast ziet afgebeeld. Die figuur heeft 12 vlakken, waarmee ik op een verborgen wijze heb aangegeven dat het getal 12 net zoals de getallen 7 en 9 een afgeronde eenheid vormt. Ik verbond die figuur met de ether en kan nu nog niet uitleggen waarom. Omdat ik hierop nog terug kom, noem ik de naam van deze figuur. Die heet een dodecaŽder ofwel 12-vlak.

De lezer die nieuwsgierig wordt, wil ik wel een kleine aanwijzing geven. In de verdeling subatomair, stoffelijk en etherisch, horen de punt, de lijn en de lege cirkel bij de subatomaire werkelijkheid. De gevulde cirkel, de kubus en de lege bol horen bij de stoffelijke werkelijkheid die aansluit bij de etherische werkelijkheid. Als gevolg van die aansluiting heeft de ether al enige invloed in de stoffelijke werkelijkheid; dat wil zeggen alleen op het hoogste niveau.

We hebben nu dus de drie figuren van Vlakland gevonden. Vergelijk de gevulde cirkel, de kubus en de lege bol nu eens met de kleuren van het spectrum? Wat hoort bij elkaar?

   Volgende
   Vorige
   Keuzemenu F
   Overzichtspagina