F43

Foutloos.

En zo laat de opbouw van deze figuren zien dat elke gestaltmatige eenheid in negen subniveaus is opgebouwd en zelf weer een onderdeel is van een groep die ook weer uit negen subniveaus  is opgebouwd. En die negen subniveaus bestaan uit drie Puntlandse, drie Vlaklandse en drie Bollandse figuren.

En daarvan hebben we gezien dat die groepen niet te scheiden zijn. De figuren nr. 3 en 4 (cirkel) gaan immers onmerkbaar in elkaar over, terwijl dat ook geldt voor de figuren 6 en 7 (bol). Daarmee kom ik tot de volgende conclusie.

  • Kijken we naar de functieverdeling, dan zijn er negen aansluitende functies, vergelijkbaar met de kleurgroepen rood/oranje/geel, geel/groen/blauw en blauw/indigo/violet.

  • Kijken we daarentegen naar wat we zien, dan zijn er zeven niveaus zoals er zeven kleuren zijn.

Ik heb in mijn tijd geleerd om te schouwen, waarbij ik de eenheid van alles ervoer. Dat was zo groots, dat wij niet geinteresseerd waren in details en strikte functieverdelingen. Daarom spraken wij altijd van 3 en 7 niveaus.

Maar jullie ervaren de eenheid niet. Daarom moeten jullie de structuur van de eenheden leren begrijpen. En dan is er geen andere keus dan het volgen van de indeling in 9 niveaus. En pas als je die kent, kun je overschakelen naar de indeling in 7 niveaus.

Nu ben jij weer aan zet. Verdeel de stof, de ziel en de geest eerst in 9 niveaus en daarna in 7 niveaus. Houd het zo simpel mogelijk en vergelijk die rijtjes dan.

   Volgende
   Vorige
   Keuzemenu F
   Overzichtspagina