F53

Inderdaad.

En dan zijn er nog de zwarte toetsen die er heel mooi bij horen. Want als je de 12 toetsen naast elkaar ziet, is de trilling van elke volgende noot 1,06 maal zo hoog als de voorgaande. Dat betekent dat de witte C met een trilling van 261 Hertz, wordt gevolgd door de zwarte Cis met een trilling van 277 Hertz. De daarop volgende witte D heeft een trilling van 293 Hertz. En de C van het daarop volgende octaaf heeft de dubbele trilling van 522 (2x261) Hertz. Ook daaruit blijkt dat het getal 12 een eenheid is.

Als ik je dan vraag op welke wijze het 12-tal en het 9-tal samenvallen, weet je de oplossing waarschijnlijk al. Daarbij denk je natuurlijk aan de samenhang van de getallen 3 en 4.

   Volgende
   Vorige
   Keuzemenu F
   Overzichtspagina