F55

In orde. En daarmee vatten we het voorgaande samen.

Elke drievoudige eenheid (triade) is opgebouwd in 12 subniveaus ofwel subdimensies. Als we de niveaus 2/3, 6/7 en 10/11 gelijkschakelen en van elk 2-tal één gecombineerd niveau maken, zijn er geen 12 maar 9 subniveaus. En als we de niveaus 4/5 en 8/9 gelijkschakelen en combineren, zijn er geen 9 maar 7 subniveaus ofwel subdimensies. Vergelijk de getallen hieronder.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12             12-tal
1    2-3      4 5    6-7 8 9    10-11 12                 9-tal
1    2-3       4-5          6/7          8/9            10/11    12          7-tal

Zo moet het duidelijk zijn.

Maar waarom hebben we "in godsnaam" een compleet gedeelte van dit vraag- en antwoordspel besteed aan deze indeling in getallen? Dat zal ik je zeggen. Het is te gemakkelijk om er zonder meer vanuit te gaan dat we elke triade in drie triaden moeten onderverdelen. Dan krijg je de getallen 3, 3x3=9, 3x3x3=27 enz.

Dat is te gemakkelijk. Want als we van een triade een 7-voudige indeling maken, krijgen we een andersoortig overzicht dan wanneer we er een 9-voudige of 12-voudige indeling van maken. En als we van een triade een 9-voudige indeling maken, krijgen we weer een andersoortig overzicht dan wanneer we er een 7-voudige of 12-voudige indeling van maken. In alle gevallen is de 12-voudige indeling het meest uitgebreid, in die zin dat er in de 9-voudige en 7-voudige indeling een bepaald soort informatie verborgen blijft. Vervolgens verbergt de 7-voudige indeling weer een bepaald soort informatie die wel in de 9-voudige indeling zichtbaar is. Daar staat echter tegenover dat de 7-voudige indeling bepaalde verbanden laat zien, die in de 9-voudige en 12-voudige indeling niet zichtbaar zijn. Zie hieronder twee voorbeelden.

 

Voorbeeld 1

We nemen de AB-as en zien de drievoudige indeling in de subatomaire, stoffelijke en etherische werkelijkheid. Daaruit isoleren we de stoffelijke werkelijkheid en verdelen die in Puntland, Vlakland en Bolland. Indien we Puntland negeren, krijgen we de gassen, vloeistoffen en vaste stoffen in Vlakland, terwijl er planten, dieren en mensen zijn in Bolland. Zie hieronder. Die indeling kan iedereen volgen.

9-voud:      gassen, vloeistoffen, vaste stoffen  |  planten, dieren, mensen
                              Vlakland                                         Bolland

7-voud:      gassen, vloeistoffen, vaste stoffen  -  planten, dieren, mensen

                                          Vlakland                                         Bolland            

Maar in de 7-voudige indeling hierboven vallen de vaste stoffen en de planten samen, waardoor het onderscheid wegvalt. En dat kan niemand begrijpen. Daaruit blijkt dat er in de 7-voudige verdeling belangrijke informatie verloren kan gaan. Afhankelijk van ons onderzoek is soms de 7-voudige indeling het duidelijkst, terwijl de 9-voudige indeling in andere gevallen onmisbaar is.  

 

Voorbeeld 2:

In de 9-voudige indeling zijn er zoals gezegd planten, dieren en mensen. Dat is goed te begrijpen. Toch blijkt dat de 12-voudige indeling veel meer informatie oplevert, in die zin dat er dan twee soorten dieren moeten zijn. Het lijkt er dan op dat de verdeling als volgt moet worden:

plant, dier , mens

plant, dier/dier, mens.

Na een grondige analyse blijkt dat echter niet juist te zijn, omdat de mens zoals wij die kennen nog niet meer is dan een doorontwikkeld dier. We krijgen dan plant, dier/mens en vragen ons af wat er daarna op de plaats van de mens komt. En dan blijkt dat de ware mens in onze ogen een god is, in welk opzicht wij nog onderontwikkelde mensen zijn. De juiste indeling wordt dan:

Hiermee maak ik duidelijk dat de onderlinge vergelijking van de 7-voudige, 9-voudige en 12-voudige indeling ons inzichten biedt die veel kunnen verklaren. Maar helaas zijn al die verklaringen tegenstrijdig aan het wereldbeeld van deze tijd. Is dat erg? Ik denk het niet, want dat was 2400 jaar geleden al net zo. Waarom denk je dat mijn leermeester Socrates tot de doodstraf werd veroordeeld? Hij kreeg de gifbeker toegediend omdat zijn visie op de ware mens en de goden teveel afweek van het beeld van de politici in Athene.

Nu ik daar weer aan denk word ik doodmoe. Ik neem daarom een tijdje rust.

   Volgende pagina
   Vorige
   Keuzemenu F
   Overzichtspagina