G13

Slim, heel slim. Ik zal het je allemaal uitleggen. Op de plaats van de kleur geel (niveau P3-V1) zie je dat de subatomaire werkelijkheid overgaat in de stoffelijke werkelijkheid. En op de plaats van de kleur blauw (niveau V3-B1) zie je dat de stoffelijke werkelijkheid overgaat in de etherische werkelijkheid. Dat is het bijzondere van die twee plaatsen. Want zoals niveau V1 altijd de overgang is van Puntland naar Vlakland, zo is niveau V3 altijd de overgang van Vlakland naar Bolland.

De bespreking van niveau P3-V1 levert gelukkig niet veel problemen op, want daar vinden we iets dat voor een deel al sinds 1952 bekend is. De verbinding V3-B1 is daarentegen van een volstrekt andere orde. Maar die bespreking laat nog even op zich wachten. Eerst behandelen we niveau V1.

Je hebt het al gezegd. Maar vat voor de duidelijkheid nog eens samen wat het probleem is op niveau V1, als je achtereenvolgens de 9-voudige en de 7-voudige indeling toepast.

  Volgende
  Vorige
  Keuzemenu G
  Overzichtspagina