G3

Natuurlijk. Het zou niet best zijn als je dat nu al was vergeten.

Ik was in mijn tijd geen fysicus. Dat vak bestond toen nog niet, waardoor ik maar heel weinig weet van die subatomaire werkelijkheid. Misschien begrijp je wel dat ik daardoor niet zo ge´nteresseerd ben in de onderverdeling van dat laagste niveau. Daar mogen andere mensen zich mee bezig houden. Mij gaat het alleen om de wereld waarin wij leven. En dat zijn in deze verdeling de drie subniveaus van Vlakland, ofwel de gevulde cirkel, de kubus en de lege bol. En Bolland: ach, dat gaat in deze verdeling zo ver uit boven wat de mens kan bevatten, die etherische wereld laat ik voorlopig ook met rust.

Daarom begint ons onderzoek op het laagste niveau van Vlakland, de gevulde cirkel die ik in mijn tijd heb weergegeven door de driehoek. En omdat we niet meteen weten wat er op dat laagste niveau bestaat, maken we voor het overzicht eerst de 9-voudige verdeling van de AB-as. En die bestaat zoals gezegd uit drie subatomaire, drie stoffelijke en drie etherische niveaus. Zie hieronder; let daarbij op de codering die we in het vervolg aanhouden.

PUNTLAND                                Vlakland                           BOLLAND

subatomair-subatomair-subatomair n  stoffelijk-stoffelijk-stoffelijk n etherisch-etherisch-etherisch
         P1              P2             P3                  V1        V2          V3             B1           B2           B3

Het begin is er. Maar wat moeten we daarmee? Want als we die negen subniveaus zo netjes naast elkaar zetten, kunnen we daaruit niets afleiden en weten we niet wat we daarmee kunnen doen. Maar gelukkig verandert dat onmiddellijk als we de 9-voudige indeling omzetten in de 7-voudige verdeling. Want dan zien we op de plaatsen geel en blauw dat twee niveaus met elkaar worden verbonden, terwijl die in de 9-voudige indeling geen verband lijken te hebben. Zie hieronder.

 

           subatomair               stoffelijk                  etherisch
P1 P2 P3 V1 V2 V3 B1 B2 B3
P1    P2             P3-V1 V2      V3-B1 B2 B3
rood    oranje       geel  groen      blauw indigo violet

Misschien vind je dit schema nogal ingewikkeld met al die codes. Maar als je naar de kleuren kijkt, is het vrij eenvoudig. Geel (P3-V1) hoort zowel bij Puntland als bij Vlakland. En blauw (V3-B1) hoort bij Vlakland en Bolland.

Wat valt jou op in dit schema, als je kijkt naar het laagste niveau van Vlakland, de gevulde cirkel?

  Volgende
  Vorige
  Keuzemenu G
  Overzichtspagina