G5

Dat zie je goed. En wat dat betekent, wordt straks wel duidelijk. Maar onthoud: De 1e dimensie van Vlakland is altijd (en dus ook hier) een mengvorm, een soort overgang van Puntland naar Vlakland. Omdat ik daarover het een en ander wat uitgebreider moet vertellen, gaan we voor het gemak eerst naar niveau V2, de wereld die voor ons DE wereld is.

Niets is simpeler dan dat, omdat het 2e subniveau van Vlakland (V2) doodgewoon stoffelijk is. Ik zeg expres 'doodgewoon', omdat de meeste mensen denken dat de materie dood is. Natuurlijk weet ik wel dat de materie niet leeft zoals een plant. Maar gooi eens een flesje zoutzuur op een marmeren vloer. Dan begint dat marmer te bruisen waarbij er een gas (koolstofdioxide) vrijkomt. En als we daarmee doorgaan, kan dat marmer zelfs helemaal oplossen. Is dat soms geen leven en doodgaan?

Als symbool plaatst de UG bij dit niveau de kubus, terwijl je weet dat ik in mijn tijd daar nog drie andere figuren aan had toegevoegd. Dat deed ik, omdat ik daarmee iets van de elementen vuur, aarde, lucht en water kon zeggen.

De driehoek die in de UG thuishoort bij niveau V1, zet ik er links naast. En de vijfde regelmatige figuur, het 12-vlak dat ik met de ether heb verbonden, zet ik er rechts naast. Maar onthoud: de driehoek links en het 12-vlak rechts horen niet bij niveau V2.

                 vuur

                 aarde

          lucht

                water

Genoeg gekletst. Weet je nog wat de drie aggregatietoestanden zijn?

  Volgende
  Vorige
  Keuzemenu G
  Overzichtspagina