G6

Ja, dat zijn de gassen zoals die koolstofdioxide die bij dat bruisende marmer omhoog stijgt. Dat zijn de vloeistoffen zoals het zoutzuur dat de marmer oplost. En dat zijn de vaste stoffen zoals dat marmer zelf.

  Volgende pagina
  Vorige pagina
  Terug naar keuzemenu G   
  Overzichtspagina