G61

 Ik denk dat de meeste mensen deze conclusie niet zullen accepteren. En toch zijn er maar twee mogelijkheden om daaraan te ontsnappen. Dat is ten eerste het geloof in God. Dat is ten tweede het ongeloof in God.

Wie in God gelooft, gelooft ook dat de schepper volledig vrij was om te doen wat hij wilde doen. Wat de aarde betreft, is het duidelijk dat Hij heeft besloten om planten, dieren en mensen te scheppen. Dat kunnen we onderzoeken. Maar het gaat alle perken te buiten als een theorie aangeeft hoe God alles geschapen moet hebben. Dat is op zijn zachtst gezegd een belediging voor God, waardoor de opvattingen van de UG bij voorbaat verworpen moeten worden.

Wie niet in God gelooft, neemt per definitie aan dat alle structuren, indelingen en dimensies in dit universum bij toeval zijn ontstaan. Daardoor is er soms orde en soms chaos. Hier is er structuur en daar is er geen structuur. Dat weet je nooit van te voren, want overal is de ontwikkeling anders verlopen. Er zijn toevallig planten, dieren en mensen op aarde. Maar misschien zijn er in dit universum daarnaast wel 333 andere soorten levende wezens tot ontwikkeling gekomen. Je weet het maar nooit. Maar één ding is wel zeker. Er bestaat geen universeel plan, waardoor de wiskundige opbouw van de UG nergens op is gebaseerd.

Wanneer we ons realiseren dat 99,99 % van de mensheid wel of niet in God gelooft, c.q. daar niet over nadenkt,  dan blijven er maar heel weinig mensen over die wel en niet in God geloven. En als dat het geval is, zal men als vanzelfsprekend accepteren dat alles in dit universum volgens dezelfde grondbeginselen is opgebouwd. En dan ontsnapt men niet aan de onvermijdelijke conclusie dat er planten zijn en twee soorten dieren: de dieren en de mensen. En in  het verlengde daarvan zal men moeten accepteren dat er een onbekende soort wezens bestaat die op het 3-dimensionale niveau functioneren.

Wat we daarvan moeten denken is op dit moment nog erg vaag. Maar jij mijn trouwe leerling, jij bent wel in staat om te bedenken welke dier/menselijke eigenschappen die hogerontwikkelde wezens niet kunnen hebben, omdat ...... vul het zelf maar in.

  Volgende
  Vorige
  Keuzemenu G
  Overzichtspagina