G72

Ik denk dat allemaal wel. Ook al omdat u eerder heeft gezegd dat de Griekse mythologie waarin Socrates en u niet in geloofden toch niet helemaal onzinnig was. Dan had mijn lerares niet gelijk dat men de goden vroeger als een mens voorstelde omdat zij niets anders konden voorstellen. Dat klopt natuurlijk wel voor de mensen die niet waren ingewijd. Maar de ingewijde priesters hebben dat misschien zo voorgesteld. Want wat moesten ze anders zeggen tegen de mensen die niet konden schouwen?

Maar als die goden slechts één dimensie verder zijn ontwikkeld dan de mensen, dan is de schepper van het universum oneindig ver ontwikkeld boven die goden.

  Volgende pagina
  Vorige pagina
  Terug naar keuzemenu G   
  Overzichtspagina