G73

Dat is zo. Het verschil tussen de goden die de aarde hebben gevormd en de schepper van het universum is niet minder dan het verschil tussen een atoom en die goddelijke machten. Die vergelijking is natuurlijk onzinnig, maar maakt ons wel duidelijk hoe onzinnig het is om van de bron van het universum een voorstelling te willen maken.

Maar weet je wat ik je nu zo goed kan uitleggen? De mensen en de dieren zijn op fysiek-stoffelijk niveau van dezelfde dimensie, terwijl de mens binnen die orde een doorontwikkeld dier is. Vervolgens zijn de goden op hun beurt weer doorontwikkelde mensen.

Wat denk je bijvoorbeeld van het verhaal dat Boeddha het nirvāna inging en daarna niet meer op aarde geboren hoefde te worden. En wat denk je van de boeddhistische leer dat sommige bevrijde wezens af en toe weer geboren worden om de mensheid te helpen.

Mijn vraag is dan: "Waar blijven die mensen als ze het nirvāna ingaan?"

  Volgende
  Vorige
  Keuzemenu G
  Overzichtspagina