G81

Ik vind het keurig, maar ik moet het wel aanvullen. De plant heeft een nauwelijks ontwikkeld stoffelijk en etherisch lichaam, terwijl het dier een nauwelijks ontwikkeld etherisch lichaam heeft. De mens zal dat etherisch lichaam in de toekomst echter voor een deel tot ontwikkeling kunnen brengen. Zie dat in het onderstaande schema. 
 
 
   plant dier   mens goddelijk
Puntland levenslichaam levenslichaam levenslichaam levenslichaam
Vlakland  stoffelijk lichaam stoffelijk lichaam  stoffelijk lichaam  stoffelijk lichaam 
Bolland   etherisch lichaam   etherisch lichaam  etherisch lichaam  etherisch lichaam
      (een beetje in ontwikkeling)  

In dit schema staat dat de goden ook een stoffelijk lichaam hebben, wat je natuurlijk niet begrijpt. Dat kan ik nu nog niet uitleggen. Ik kan alleen zeggen dat zij de scheppers zijn van alle stoffelijke lichamen. In dat opzicht zijn zij allemaal samen de bron van het aardse bestaan. Zonder hun was de aarde er niet.

Wat het etherisch lichaam betreft, stel ik je nu een vraag om te horen of je er alles van hebt begrepen. De parapsychologie maakt een verdeling in twee soorten verschijnselen, waarvan de ene groep wel en de andere groep niet door het etherisch lichaam wordt veroorzaakt. Aan jou de taak om aan te geven welke verschijnselen hieronder genoemd niet door het etherisch lichaam worden veroorzaakt.

1 Helderziendheid op afstand
2 Het buigen van lepeltjes
3 Uittreding uit het lichaam
4 Helderziendheid in de toekomst
5 Het materialiseren van een papiertje dat daarna weer oplost
6 Het zien van een spook
7 Het raden van iemands gedachten
8  Het zien van overleden familieleden tijdens een bijna doodervaring
9  Het doen zweven van het lichaam.

 

  Volgende
  Vorige
  Keuzemenu G
  Overzichtspagina