G9

Juist. En dan denkt iedereen dat we ook op dit niveau precies weten waarover het gaat. Gewoon planten, dieren en mensen.

Helaas. Was het maar zo eenvoudig, want op dit niveau stuiten we op een geheim dat in de oudheid nooit is geopenbaard. Dat kon niet en dat mocht niet. Nu is die geheimzinnigheid echter niet meer relevant, omdat we dat geheim met ons gewone verstand al beredenerend kunnen oplossen.

In deel F heb ik gezegd dat de 3-voudige indeling van de levensrijken geen enkel probleem oplevert. Er zijn gewoon planten, dieren en mensen. Ons wereldbeeld zou echter grondig door elkaar worden geschud, als wij zouden begrijpen op welke wijze de dierenwereld in de 4-voudige indeling in twee niveaus wordt onderverdeeld. Die indeling verbergt namelijk een oeroud geheim. Zie de indeling hieronder, waarbij ik gemakshalve gebruik maak van de elementen van Puntland en niet van Vlakland (dat mag immers altijd als het duidelijker is).

   plant      dier mens
middelpunt straal  omtrek bol

 

   plant dier dier mens
middelpunt straal middellijn omtrek bol

 

Alleen voor de analytici, veelweters, doordenkers en volhouders onder ons het volgende:

In Puntland bestaat het middelste niveau uit 1 (straal) of 2 elementen (straal en middellijn), afhankelijk hoe we er naar kijken.

In Vlakland bestaat het middelste niveau uit 1 of 4 elementen, afhankelijk hoe we er naar kijken. Daarom maakte Plato gebruik van vier figuren, terwijl de UG dat reduceert tot 1. Denk daarbij aan de vier uiteinden van de swastika; het 2-assenmodel.

In Bolland bestaat het middelste niveau uit 1 of 6 elementen, afhankelijk hoe we er naar kijken. Denk daarbij aan de zes uiteinden van de swastika die rond een derde as draait; het 3-assenmodel.

En omdat we altijd gebruik mogen maken van de Puntlandse indeling, doen we dat in de meeste gevallen. Ook hier.

In deel F heb ik er al op gewezen dat de 4-voudige indeling van het levensrijk een probleem oplevert, omdat er dan twee soorten dieren zijn. Ik heb er toen nog geen nadruk op gelegd, terwijl de oplossing in dit deel wordt uitgelegd. Toch wil ik weten of je je nog herinnert wat ik daarover in deel F heb gezegd.

  Volgende
  Vorige
  Keuzemenu G
  Overzichtspagina