INLEIDING TOT HET

VRAAG- EN ANTWOORDSPEL

VAN DE UG

Dit vraag- en antwoordspel is ontwikkeld om de lezer bekend te maken met de logica en de denkwijze van de UG. Omdat de UG van de ene conclusie naar de volgende conclusie redeneert, moet er een uitgangspunt worden gezocht, waar die denkweg kan beginnen en daarna nergens doodloopt.

Mij is gebleken dat het startpunt niets anders kan zijn dan de vraag of dit universum eeuwig is en alleen uit zichzelf bestaat, of dat er een bron is waaruit dit heelal tot wording is gekomen. En als we tot de conclusie komen dat er een bron moet zijn, is het van groot belang om te beredeneren wat die bron wel/niet kan zijn. Pas daarna kunnen we ons bezighouden met de vraag hoe dit universum uit die bron tot ontwikkeling is gekomen. Veel later maken we dan een analyse van de grondstructuur van de kosmos en de mens die daarvan een deeltje is.

Deze wijze van denken vereist dat wij vragen stellen die in deze tijd zelden worden gesteld en daarom nergens zijn uitgewerkt. Toch is dat noodzakelijk als we willen werken aan de opbouw van een kosmofilosofie die de onzichtbare en zichtbare werkelijkheid op een begrijpelijke manier tot ťťn geheel maakt.

Hierna kunt u deelnemen aan een gefingeerde discussie tussen de wijsgeer Plato en een leerling. Daarbij kies ik Plato, omdat hij een vertegenwoordiger was van de oude leer. Daarbij leg ik hem woorden in de mond en schrijf ik hem moderne inzichten toe die niet van hem en ook niet van zijn tijd waren. Het is een spel van deze tijd. Daarom wordt zijn figuur als een karikatuur weergegeven en krijgt hij als tegenwicht een moderne leerling onder zijn hoede die voor haar leeftijd behoorlijk slim is.

De eerste keer klikt u op button 'Deel A'. Een volgende keer gaat u naar het deel waar u daarvoor bent geŽindigd. 

Iedere keer als u ergens 'Info voor de lezer' ziet staan, klikt u op de button die u van relevante informatie voorziet. Aan het eind van die tekst vindt u een button die u naar dezelfde bladzijde terugbrengt. Voorbeeld:

Info voor de lezer
   Tekst

   Deel A
   Deel B
   Deel C
   Deel D
   Deel E
   Deel F
   Deel G
   Deel H
   Deel I
   Overzichtspagina