DE GORDELS VAN VAN ALLEN

Het boek 'De Geheime Leer' van Blavatsky bevat de volgende vereenvoudigde tekst die is overgeleverd uit oeroude tijden waarvan wij geen notie hebben.

De aarde was nog één grote lauwe waterwoestijn (de zee begon af te koelen). De eerste mens werd geboren op de zeven zones van het onverwoestbare land. De wijze vaderen zeiden dat de mens in het hoofd (noordpool) van zijn moeder (de aarde) is geboren en dat haar voeten (zuidpool) aan het linkereinde de kwade winden voortbrachten (verwekten) die uit de bek van de lagere draak waaien. Het stroomt rond en bezielt haar lichaam (aarde). Het ene einde ervan komt uit haar hoofd; het wordt vuil bij haar voeten en wordt bij zijn terugkeer gezuiverd in haar hart dat klopt onder de voet van het heilige Shambala (Himalaya) dat toen (in het begin) nog niet was geboren. Want in de gordel van de woonplaats van de mens (de aarde) liggen het leven en de gezondheid van alles wat leeft en ademt, verborgen.

Hieruit blijkt "zonneklaar" dat de ingewijden in de oudheid volledig op de hoogte waren van de werking van wat nu de gordels van Van Allen wordt genoemd. Van Allen was de ontdekker daarvan.

   Terug naar G19
   Terug naar woordenlijst
   Overzichtspagina